logo

Neus Català, Un cel de plom (2015)

Dramatúrgia a partir de la novel·la homònima de Carme Martí sobre la vida de Neus Català, deportada catalana al camp de Ravensbruck. Català, que obté el 2015 la medalla d’or de la Generalitat, ha fet de la seva vida un acte de militància i lluita per la memòria històrica.

Los libres cautiverios de Ricardo y Leonisa (2014)

Text lliure a partir de El amante liberal de Miguel de Cervantes Saavedra dins del projecte Teatros ejemplares, comissionat pel Centro Cultural de España en Buenos Aires -CCEBA- i la Agencia Espanyola de Cooperación Internacional. 

facebook | twitter

2015 JOSEP MARIA MIRÓ